Doporučené honoráře jazykových animátorů

Doporučené honoráře za jazykové animace, které Tandem zprostředkuje (ale nefinancuje), jsou následující:

  • Denní sazba za jazykové animace na území Německa činí 150 € a na území Česka 3000 Kč.
  • Hodinová sazba v Česku činí 500 Kč/hod (60 minut).
  • Při stanovení výše honoráře by měla být zohledněna doba potřebná pro přípravu jazykové animace.

Pro jazykové animace financované Tandemem z grantových prostředků v rámci jednotlivých programů a projektů platí zvláštní sazby. Bližší informace viz Možnosti využití.

Proplacení nákladů na materiál nebo na cestovné spojené s realizací jazykové animace a způsob vyplacení honoráře si jazykový animátor předem dojednává sám se zadavatelem zakázky.